facebook feed

Grupa Fotograficzna Indygo


Indygo

Jest projektem fotograficznym wywołanym w kwietniu 2008 roku po ostrym prześwietleniu Grupy Fotograficznej "Flash". Obecnie grupa kontynuuje procesy chemiczne zapoczątkowane w starej grupie. Miejscem realizacji projektu jest Dom Kultury w Chwałowicach, gdzie zostaje on systematycznie doświetlany w odstępach dwutygodniowych. Materiał światłoczuły, na którym bazuje grupa liczy sobie ISO od 16 do 65. Jego podstawowym celem jest oddanie właściwie naświetlonej wrażliwości ludzkiej za pomocą obrazu. Rotacja związków chemicznych w grupie jest raczej stała, lecz za natchnieniem bożym zdarzają się na szczęście nowe pierwiastki.

Głównym ich zadaniem jest wywoływanie na sobie wcześniej niesprawdzonych reakcji, włącznie z testowaniem różnych filtrów krytycyzmu oraz zarażanie cząsteczkami światła nie-naświetlonych jeszcze materiałów. Oprócz tego ich działalność oscyluje wokół upijania się dobrą kawą, wzajemnemu psuciu sobie autofokusa, deptaniu tła i niszczeniu studia, rozwijaniu choroby o nazwie: "skleroza składkowa" oraz odwiecznych prawd o wszechświecie m.in., że linia horyzontu nigdy nie może "iść" przez środek czy, że pierwszy plan musi być ostry.